logotyp
Login

Kroužky

Kroužky se konají před nebo po vyučování, v ranních nebo odpoledních hodinách, v době provozu školní družiny. Vedoucí kroužků dochází do budovy školy a děti si přebírají u vychovatelek. Po ukončení činnosti vrací děti zpátky do školní družiny. Nabídka se může dále odvíjet od projeveného zájmu a počtu dětí.

Prosíme o přihlášení dětí do kroužků pořádaných školou do 8. 9. 2023

Kroužky neplacené a začínající od 11. září

Konverzace v AJ s rodilým mluvčím (2x týdně)

Cvičení z českého jazyka (5. třídy)

Cvičení z matematiky (5. třídy)


Kroužky placené (pořádá škola) začínají od 11. září 2023, němčina od 21. 9. 2023

Výtvarný kroužek (kroužek vede malířka M.Drlíková - škola)

Dramatický kroužek v Aj (vede Mgr. Andrea Jabconová)

Kroužek němčiny (vede Mgr. Daniela Šmolíková)

IT kroužek a programování pro 3. - 5. třídu ( vede p. Lukáš Loukota)
Kroužky placené organizované agenturou Kroužky.cz a veselaveda.cz zařínají od 2. října 2023

Vaření (www.krouzky.cz)

Sportovní a míčové hry (www.krouzky.cz)

Kroužek španělštiny (www.kroužky.cz)

Gymnastika (www.krouzky.cz)

Taneční kroužek (www.krouzky.cz)

Bojové sporty  (www.krouzky.cz)

Vědecké pokusy pro 1. a 2. třídu (www.krouzky.cz)

Vědecké pokusy pro 3.- 5. třídu (www.krouzky.cz)


IT kroužek - základy počítačové gramotnosti pro 1. a 2. třídu  (www.krouzky.cz)

Lego (https://registrace.veselaveda.cz/krouzek-b4k/)


Kroužek keramiky začíná 27. září 2023

Keramika (více na www.keramickekrouzky.cz, přihlášení na info@keramickekrouzky.cz)


Kroužky organizované AVČSK a Krav maga začínají v týdnu od 18. září 2023

Judo a sebeobrana pro 1. a 2. třídu (www.avcsk.cz)


Judo a sebeobrana pro 3.- 5. třídu (www.avcsk.cz)

Krav maga (https://kmfaktory.dtap.cz/register/)

stranka--179
Pasování na školáka a Hrajeme si na školu
usnadnit dětem seznamování se s novým prostředím a spolužáky před zápisem
zažít školu nanečisto
stranka--179
Městská policie
prevence sociálně patologických jevů
pravidelné návštěvy dopravního hřiště ~ pravidla chování chodce a cyklisty jako účastníků silničního provozu
stranka--179
Den Země
akce, besedy, referáty
~ zvýšená pozornost tématu
stranka--179
Vánoční dílny a trhy
dopolední dílny doprovázené zpíváním koled ~ povídání o vánočních tradicích ~ odpolední prodejní trhy ~ setkání rodičů, dětí a pedagogů
stranka--179
Školní akademie
představení všech tříd se svým programem ~ rozlučka s žáky pátých tříd ~ předprázdninové setkání rodičů a přátel školy
stranka--179
Spaní ve škole
přespávání ve škole ~ odpolední zážitkový program ~ společná večeře a snídaně
stranka--179
Pasování na školáka a Hrajeme si na školu
usnadnit dětem seznamování se s novým prostředím a spolužáky před zápisem
zažít školu nanečisto
stranka--179
Městská policie
prevence sociálně patologických jevů
pravidelné návštěvy dopravního hřiště ~ pravidla chování chodce a cyklisty jako účastníků silničního provozu
stranka--179
Den Země
akce, besedy, referáty
~ zvýšená pozornost tématu
stranka--179
Vánoční dílny a trhy
dopolední dílny doprovázené zpíváním koled ~ povídání o vánočních tradicích ~ odpolední prodejní trhy ~ setkání rodičů, dětí a pedagogů
stranka--179
Školní akademie
představení všech tříd se svým programem ~ rozlučka s žáky pátých tříd ~ předprázdninové setkání rodičů a přátel školy
stranka--179
Spaní ve škole
přespávání ve škole ~ odpolední zážitkový program ~ společná večeře a snídaně
jednatelka
Mgr. Lucie Bartošová
jednatel@zsspektrum.cz
283 882 044
ředitelka
Mgr. Helena Radová
reditel@zsspektrum.cz
242 483 840, 724 806 007
Základní škola Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757, Praha 9-Prosek
IZO školy: 151039992
IČO: 28237692
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
info@zsspektrum.cz
Základní škola
Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757
Praha 9 Prosek
Stravování
Kalendář
Bakaláři
Schránka důvěry

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky