- 3 (4)

o jeden zpět

Mgr. Lenka Štábová Vzdělání:<br> PřF Univerzity Karlovy, FP TUL, Učitelství pro 1. stupeň, Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň <br>Motto:<br>„Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” Albert Einstein

Mgr. Lenka Štábová


Vzdělání:
PřF Univerzity Karlovy, FP TUL, Učitelství pro 1. stupeň, Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň
Motto:
„Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” Albert Einstein
www.zsspektrum.cz