- 1 (4)Mgr. Petra Lišková Vzdělání:<br>Psychologie FF UK, specializace - klinická  psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR, 2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha, výcvik Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících

Mgr. Petra Lišková


Vzdělání:
Psychologie FF UK, specializace - klinická psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR, 2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha, výcvik Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících
www.zsspektrum.cz