Login

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí dětí  k základnímu vzdělávání ve  školním roce 2018/2019

Č.j.: 555/18 O - Ř

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Spektrum, s. r. o. , podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 a  rozhodl takto:

Děti uvedené pod těmito identifikačními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Spektrum, s.r.o. od 1. 9. 2018:

10, 54, 38, 7, 13, 12, 67, 5, 6, 8, 20, 43, 65, 50, 73, 22, 76, 19, 29, 33

Zákonní zástupci přijatých dětí byli vyzváni k podpisu smlouvy o vzdělávání. Pokud tak neučiní do 18. 4. 2018, budou osloveni zákonní zástupci dětí umístěných na pozici 21 a dalších dle přehledu celkového pořadí v příloze.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Spektrum, s. r. o. a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

 Mgr. Helena Radová

  ředitelka školy

Příloha :

Přehled celkového pořadí dětí u zápisu ve dnech 13. a 14. 4. 2018 pro školní rok 2018 – 2019

Zveřejněno: 14. 4. 2018

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Příloha :  Přehled celkového pořadí dětí u zápisu pro školní rok 2018 – 2019

 

 

10, 54, 38, 7, 13, 12, 67, 5, 6, 8, 20, 43, 65, 50, 73, 22, 76, 19, 29, 33,

 

45, 53, 59, 63, 34, 70, 42, 75, 27, 60, 69, 15, 39, 40, 14, 31, 68, 3, 28, 23, 79, 25, 57, 47, 51, 49, 46, 61, 62, 77, 71, 21, 44, 56, 72, 16, 9, 48, 41, 30, 74, 64, 66, 37, 78

 


                              COME AND SHOW

Veni, vedi, vici“ neboli v překladu slov Césara „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“ – takto by se dala shrnout mise naší školy v pražském kole anglické soutěže Come&Show konané 27. a 28. března. Předcházela mu školní soutěž, které se s plným nasazením zúčastnili téměř všichni žáci a žákyně. Nebylo věru lehké ze všech originálních výstupů vybrat ty nejlepší reprezentanty. V Dolnochaberské ZUŠ Taussigova si z velké konkurence za pohádku Three wishes odnesli zlaté medaile páťáci (kat. Intermediate) a žákyně ze 4. A  za sólový zpěv písně I never ever touched a rainbow (kat. Beginner). Stříbrné medaile získala celá třída 2. A (kat. Starter) za scénku Waiting for Santaa žáci ze 4. B za důvtipnou pohádku Stone soup (kat. Beginner).

 


DOPRAVNÍ VÝCHOVA


V rámci preventivního programu Bezpečnost v dopravě naši školu dne 4. dubna navštívili strážníci a strážnice z Obecní policie Praha 9. V každé třídě s dětmi zopakovali základní pravidla jízdy na kole, dopravní značky a vyřešili mnoho dopravních  situací na křižovatkách. Budeme tak jistě dobře připraveni na dopravní soutěž pořádanou Úřadem městské části Praha 9, která nás čeká v květnu.

 


 


ZDRAVÉ ZOUBKY
 

Prvňáčky navštívili v rámci kampaně Čisté zoubky zástupci DM drogerie, kteří poutavou formou připomenuli dětem, jak se správně starat o svůj chrup. Děti si vše zaznamenaly do pracovních listů a doma si jistě vyzkoušely vše, co od DM drogerii dostaly – přesýpací hodiny, kartáček i zubní pastu.

MATEMATICKÝ PROUD


Dne 19. 10. 2017 se žáci naší školy jako tým "Spektráci" umístili v matematické soutěži Matematický proud na krásném 3. místě ze zúčastněných 20ti škol.


Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIAV přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 byla na víceletá gymnázia úspěšnost 94 %. Našim skvělým páťákům gratulujeme!
Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Domů
gradebook
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky