Aktuality

Pomozte dětem

Pomozte dětem
ANGLICKÁ SOUTĚŽ COME & SHOW

Ve dnech 11. a 12. 4. 2017 proběhlo krajské kolo anglické soutěže "Come & Show", ve kterém naši žáci vybojovali jedno první místo (1.A), dvě druhá místa (2.A, 4.A) a jedno třetí místo (4.A). Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme:)

  Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018Rozhodnutí o přijetí dětí  k základnímu vzdělávání ve  školním roce 2017/2018

Č.j.: 347/17 O - Ř

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Spektrum, s. r. o. , podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 a  rozhodl takto:

Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole Spektrum, s.r.o. od 1. 9 .2017:

26, 35, 3, 13, 24, 34, 42, 57, 65, 99, 12, 16, 33, 58, 46, 53, 38, 83, 48, 77

Zákonní zástupci přijatých dětí byli vyzváni k podpisu smlouvy o vzdělávání. Pokud tak neučiní do 12. 4. 2017, budou osloveni zákonní zástupci dětí umístěných na pozici 21 a dalších dle přehledu celkového pořadí v příloze.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Spektrum, s. r. o. a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

                                                                                                                    Mgr. Helena Radová

                                                                                                                     ředitelka školy

Příloha :

Přehled celkového pořadí dětí u zápisu ve dnech  7. a  8. 4 .2017

Zveřejněno: 8 .4. 2017

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Příloha :  Přehled celkového pořadí dětí u zápisu pro školní rok 2017 – 2018:

 

    26, 35, 3, 13, 24, 34, 42, 57, 65, 99, 12, 16, 33, 58, 46, 53, 38, 83, 48, 77,

52, 79, 32, 56, 107, 115, 10, 71, 108, 84, 101, 31, 86, 11, 19, 94, 60, 7, 67, 78, 81, 95, 110, 66, 8, 119, 59, 116, 92, 44, 54, 111, 5, 17, 55, 112, 25, 100, 41, 23, 29, 40, 45, 75, 91, 106, 90, 69, 80, 109, 2, 73, 6, 18, 39, 47, 27, 97, 105, 103, 20, 30, 88, 113, 21, 87, 49, 85, 74, 82, 4, 61, 72, 93, 104, 43, 51, 28, 37, 64, 15, 1, 102, 68
Další aktuality

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

Rychlý kontakt

Základní škola Spektrum, s.r.o.

Sídlo školy:
Kytlická 757
190 00 Praha 9-Prosek

Telefon:
283 882 044 - jednatelka,
242 483 840, 724 806 007 - ředitelka

E-mail: info@zsspektrum.cz
Web: www.zsspektrum.cz

Vedení školy:
Mgr. Helena Radová,
ředitelka
reditel@zsspektrum.cz

Mgr. Lucie Bartošová,
jednatelka
jednatel@zsspektrum.cz

IČ: 28237692
IZO školy: 151039992
Číslo účtu: 108368309/0800
Login
Domů
gradebook
fotogalerie
zápis
družina
o škole
úvodní strana

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky