- 2 (4)

o jeden zpět

Mgr. Helena Radová Vzdělání:<br> PedF Univerzity Karlovy, Studium pro výchovné poradce, FF UK Praha, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (Národní pedagogický institut České republiky)<br>Motto:<br>„Co tě nezabije, to tě posílí.“

Mgr. Helena Radová


Vzdělání:
PedF Univerzity Karlovy, Studium pro výchovné poradce, FF UK Praha, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (Národní pedagogický institut České republiky)
Motto:
„Co tě nezabije, to tě posílí.“
www.zsspektrum.cz