logotyp
Login
 
Kalendář
Stravování
Bakaláři
schránka důvěry
 Nabízíme
stranka--179
plynulý přechod z mateřské školy
individuální přístup
bezpečné prostředí
nízký počet žáků ve třídě
respektující výchova
stranka--179
výuka Aj od 1. třídy
anglické konverzace s rodilým mluvčím
zkoušky z angličtiny ESOL Cambridge
jazyková učebna
stranka--179
kvalitní vzdělání
genetická metoda čtení a psaní
matematika dle prof. Hejného
projektové a skupinové vyučování
povídání o dětech s dětmi
tripartitní schůzky
stranka--179
aktivní učení
kritické myšlení
tvořivá činnost
zážitková škola
školní družina
stranka--179
příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
testování SCIO
účast v soutěžích
stranka--179
prevence šikany
školní metodik prevence
školní psycholog
školní poradenské pracovniště
stranka--179
moderní vybavení školy
výuka informatiky
počítačová učebna
školní zahrada
stranka--179
návštěvy divadel a výstav
exkurze, besedy, plavecký výcvik
výlety a školy v přírodě
nabídka kroužků

Projekty

stranka--179
Pasování na školáka a Hrajeme si na školu
usnadnit dětem seznamování se s novým prostředím a spolužáky před zápisem
zažít školu nanečisto
stranka--179
Městská policie
prevence sociálně patologických jevů
pravidelné návštěvy dopravního hřiště ~ pravidla chování chodce a cyklisty jako účastníků silničního provozu
stranka--179
Den Země
akce, besedy, referáty~
zvýšená pozornost tématu
stranka--179
Vánoční dílny a trhy
dopolední dílny doprovázené zpíváním koled ~ povídání o vánočních tradicích ~ odpolední prodejní trhy ~ setkání rodičů, dětí a pedagogů
stranka--179
Školní akademie
představení všech tříd se svým programem ~ rozlučka s žáky pátých tříd ~ předprázdninové setkání rodičů a přátel školy
stranka--179
Spaní ve škole
přespávání ve škole ~ odpolední zážitkový program ~ společná večeře a snídaně

 Pedagogický tým

Mgr. Lucie Bartošová Vzdělání:<br> Univerzita J. A. Komenského - Andragogika, SVI Kladno - Ekonomika a management obchodu, SVOŠ a SPŠ - firemní management, SZŠ - rehabilitace<br>Motto:<br>„I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i to největší schodiště má první schod.“
Mgr. Lucie Bartošová
Vzdělání:
Univerzita J. A. Komenského - Andragogika, SVI Kladno - Ekonomika a management obchodu, SVOŠ a SPŠ - firemní management, SZŠ - rehabilitace
Motto:
„I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i to největší schodiště má první schod.“
Mgr. Helena Radová Vzdělání:<br> PedF Univerzity Karlovy, Studium pro výchovné poradce, FF UK Praha, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (Národní pedagogický institut České republiky)<br>Motto:<br>„Co tě nezabije, to tě posílí.“
Mgr. Helena Radová
Vzdělání:
PedF Univerzity Karlovy, Studium pro výchovné poradce, FF UK Praha, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (Národní pedagogický institut České republiky)
Motto:
„Co tě nezabije, to tě posílí.“
Mgr. Lenka Štábová Vzdělání:<br> PřF Univerzity Karlovy, FP TUL, Učitelství pro 1. stupeň, Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň <br>Motto:<br>„Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” Albert Einstein
Mgr. Lenka Štábová
Vzdělání:
PřF Univerzity Karlovy, FP TUL, Učitelství pro 1. stupeň, Bi-Ze pro 3. a 2. stupeň
Motto:
„Každý jsme nadaný. Avšak pokud bychom soudili rybu podle její schopnosti vyšplhat na strom, tak stráví celý svůj život v domnění, že je neschopná.” Albert Einstein
Mgr. Magdalena Hamouzová Vzdělání:<br> PF JČU, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UJAK, Speciální pedagogika <br>Motto:<br>„Vyber si práci, která tě baví, a ani jediný den svého života nebudeš muset pracovat.“
Mgr. Magdalena Hamouzová
Vzdělání:
PF JČU, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, UJAK, Speciální pedagogika
Motto:
„Vyber si práci, která tě baví, a ani jediný den svého života nebudeš muset pracovat.“
Mgr. Jana Tomášová Vzdělání:<br>PF Univerzity J. E. Purkyně, Učitelství 1. stupně ZŠ + výtvarná výchova, Specializační studium pro metodiky prevence<br>Motto:<br> „Skutečná podstata věcí zůstává očím skrytá. Umění naslouchat svému srdci může člověku otevřít oči.“
Mgr. Jana Tomášová
Vzdělání:
PF Univerzity J. E. Purkyně, Učitelství 1. stupně ZŠ + výtvarná výchova, Specializační studium pro metodiky prevence
Motto:
„Skutečná podstata věcí zůstává očím skrytá. Umění naslouchat svému srdci může člověku otevřít oči.“
Mgr. Liliana Mullerová Vzdělání:<br> Univerzita J. A. Komenského Praha, Specializace v pedagogice<br>Motto:<br> „Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti.“ (japonské přísloví)
Mgr. Liliana Mullerová
Vzdělání:
Univerzita J. A. Komenského Praha, Specializace v pedagogice
Motto:
„Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti.“ (japonské přísloví)
PhDr. Andrea Gruntová Vzdělání:<br>Univerzita Karlova - PedF, Technická univerzita v Liberci - PedF, Učitelství pro 1. stupeň, Čj-Rj pro 3. a 2. stupeň<br>autorka dětské knihy<br> Malpanela VII.<br>Motto:<br> „Štěstí přeje připraveným.“
PhDr. Andrea Gruntová
Vzdělání:
Univerzita Karlova - PedF, Technická univerzita v Liberci - PedF, Učitelství pro 1. stupeň, Čj-Rj pro 3. a 2. stupeň
autorka dětské knihy
Malpanela VII.
Motto:
„Štěstí přeje připraveným.“
Mgr. Anna Vytisková Vzdělání:<br> PF JČU, Učitelství pro 1. stupeň<br>Motto:<br>Žij tak, abys jednoho dne mohl říct: „Žil jsem přesně tak, jak jsem chtěl.“
Mgr. Anna Vytisková
Vzdělání:
PF JČU, Učitelství pro 1. stupeň
Motto:
Žij tak, abys jednoho dne mohl říct: „Žil jsem přesně tak, jak jsem chtěl.“
Mgr. Petra Lišková Vzdělání:<br>Psychologie FF UK, specializace - klinická  psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR, 2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha, výcvik Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících
Mgr. Petra Lišková
Vzdělání:
Psychologie FF UK, specializace - klinická psychologie 4-letý sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii systému SUR, Školička SUR, 2 roky výcviku v rodinné a systemické terapii v Institutu rodinné terapie Praha, výcvik Psychoanalytická praxe dětí a dospívajících
Mgr. Andrea Jabconová Vzdělání:<br>Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Anglický jazyk a estetika<br>Motto:<br>„To nejkrásnější na světe nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny“ Karel Čapek
Mgr. Andrea Jabconová
Vzdělání:
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Anglický jazyk a estetika
Motto:
„To nejkrásnější na světe nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny“ Karel Čapek
Bc. Markéta Dvořáková Vzdělání:<br>Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání<br>Zájmy:<br>skauting, cestování, divadlo, hudba, literatura
Bc. Markéta Dvořáková
Vzdělání:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Český jazyk a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Zájmy:
skauting, cestování, divadlo, hudba, literatura
Bc. Iryna Yakhymets Vzdělání:<br>SVSI Ternopilská vysoká škola obchodní, VŠTVS Palestra, Vychovatel, pedagog volného času<br>Motto:<br>„Všude je zem Páně“ (Božena Němcová, Babička)
Bc. Iryna Yakhymets
Vzdělání:
SVSI Ternopilská vysoká škola obchodní, VŠTVS Palestra, Vychovatel, pedagog volného času
Motto:
„Všude je zem Páně“ (Božena Němcová, Babička)
Barbora Stolinová Dis. Vzdělání:<br>VOŠ pedagogická a sociální v Praze, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha <br>Zájmy:<br>plavání, volejbal, lyžování, turistika, cestování, četba.
Barbora Stolinová Dis.
Vzdělání:
VOŠ pedagogická a sociální v Praze, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha
Zájmy:
plavání, volejbal, lyžování, turistika, cestování, četba.
Mgr. Mariana Hrabiková Vzdělání:<br>Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Učitelství výtvarných umění a občanské nauky<br>Motto:<br>„Když už jsme na bále, tancujme.” (španělské přísloví)
Mgr. Mariana Hrabiková
Vzdělání:
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Učitelství výtvarných umění a občanské nauky
Motto:
„Když už jsme na bále, tancujme.” (španělské přísloví)
Anna Kratošková Dis. Vzdělání:<br>VOŠ pedagogická a sociální v Praze, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha <br>Zájmy:<br>skauting, gastronomie, cestování, káva, sport, hudba, turistika a horolezectví, četba.
Anna Kratošková Dis.
Vzdělání:
VOŠ pedagogická a sociální v Praze, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha
Zájmy:
skauting, gastronomie, cestování, káva, sport, hudba, turistika a horolezectví, četba.
Jana Sejkorová Vdělání:<br>Program CŽV PedF Univerzity Karlovy - asistent pedagoga, Vychovatel a pedagog volného času, VŠTVS PALESTRA, Praha<br>Motto:<br>„Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví.” Bob Dylan
Jana Sejkorová
Vdělání:
Program CŽV PedF Univerzity Karlovy - asistent pedagoga, Vychovatel a pedagog volného času, VŠTVS PALESTRA, Praha
Motto:
„Úspěšný člověk je ten, který ráno vstane, večer si lehne a mezitím dělá, co ho baví.” Bob Dylan
Bc. Tereza Houdková<br>asistentka pedagoga Vdělání:<br>Metropolitní univerzita Praha, obor Veřejná správa a mezinárodní vztahy Jabok- Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - asistent pedagoga<br>Motto:<br>„Prohra neexistuje. Jen výhra nebo poučení.
Bc. Tereza Houdková
asistentka pedagoga
Vdělání:
Metropolitní univerzita Praha, obor Veřejná správa a mezinárodní vztahy Jabok- Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická - asistent pedagoga
Motto:
„Prohra neexistuje. Jen výhra nebo poučení.
Mgr. Ilona Dufková Vzdělání:<br>Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze učitelství 1. stupeň obor TV Spoluautorka učebnice Etická výchova pro 1. a 2. ročník ZŠ<br> Semifinalistka Global Teacher Prize 2017 <br> Motto:Tady a teď.
Mgr. Ilona Dufková
Vzdělání:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze učitelství 1. stupeň obor TV Spoluautorka učebnice Etická výchova pro 1. a 2. ročník ZŠ
Semifinalistka Global Teacher Prize 2017
Motto:Tady a teď.
jednatelka
Mgr. Lucie Bartošová
jednatel@zsspektrum.cz
283 882 044
ředitelka
Mgr. Helena Radová
reditel@zsspektrum.cz
242 483 840, 724 806 007
Základní škola Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757, Praha 9-Prosek
IZO školy: 151039992
IČO: 28237692
Číslo účtu: 108368309/0800
Datová schránka: jw3ckx6
info@zsspektrum.cz
Základní škola
Spektrum, s.r.o.
Kytlická 757
Praha 9 Prosek
Stravování
Kalendář
Bakaláři
Schránka důvěry

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek | Scholastika - zvýhodněná varianta webových stránek pro školy a školky